W dniu 31 stycznia 2017 roku podziękowania za służbę przyjął Dyrektor Aresztu Śledczego w Nisku  ppłk Kazimierz Krupa, przechodzący na zaopatrzenie emerytalne.

Uroczystość odbyła się w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku a uczestniczyli w niej dyrektorzy podkarpackich jednostek penitencjarnych z Dyrektorem Okręgowym Służby Więziennej w Rzeszowie płk Markiem Grabkiem na czele, przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, sądownictwa i prokuratury. Biorący udział w odprawie płk Marek Grabek w swoim wystąpieniu podziękował dotychczasowemu dyrektorowi za pełnioną służbę.

Do życzeń i podziękowań dołączył się obecny na uroczystości Starosta Niżański Robert Bednarz, który podkreślił rolę ppłk Kazimierza Krupy w rozwoju niżańskiej jednostki penitencjarnej oraz złożył wyrazy uznania i podziękowania za zaangażowanie i dobrą współpracę w czasie pełnienia obowiązków Dyrektora Aresztu Śledczego w Nisku. Życząc wszelkiej pomyślności wręczył odchodzącemu Dyrektorowi okolicznościowy grawer. 

Ppłk Kazimierz Krupa był związany ze Służbą Więzienną przez 25 lat. W swojej karierze zawodowej wypełniał obowiązki wychowawcy w dziale penitencjarnym, następnie inspektora i kierownika w dziale ewidencji, a przez ostatnich sześć lat zajmował kolejno stanowiska zastępcy i dyrektora jednostki.

 Fot. Areszt Śledczy w Nisku