PBDiM Sp. z o.o. jako wykonawca zadania "Przebudowa/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów - Jeżowe - Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze" informuje o planowanym na dzień 28.11.2019 r. (od godz. 0:00 do godz. 24:00) wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu polegającej na zamknięciu dla ruchu pojazdów skrzyżowania drogi krajowej nr 19 z drogą wojewódzką nr 861 w m. Jeżowe i wyznaczeniu objazdów.