W dniach:  

20 listopada 2017 r. (poniedziałek) punkt będzie czynny w godz. 8.00 – 15.00.

21 listopada 2017 r. (wtorek) punkt będzie czynny w godz. 9.30 – 15.30.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Powiatu Niżańskiego lub na rzecz jego mieszkańców, do przedstawienia własnych propozycji odnośnie priorytetowych zadań publicznych, zlecanych przez Powiat Niżański do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2018 roku.