Od dnia 4 marca do dnia 28 marca 2019 r. na terenie powiatu niżańskiego odbędzie się kwalifikacja wojskowa. Osoby podlegające obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzymują od wójta lub burmistrza imienne wezwanie. W wezwaniu podany jest dokładny termin i miejsce, w którym trzeba się stawić oraz dokumenty, jakie należy ze sobą zabrać.

W Projekcie "DNA kariery" mogą brać udział osoby w wieku powyżej 29 roku życia , zamieszkały na terenie województwa podkarpackiego, bezrobotne lub bierne zawodowo, posiadające niskie kwalifikacje (max. wykształcenie ponadgimnazjalne). Jest to możliwość zdobycia lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt ,,DNA kariery’’ współfinansowany jest ze środków Europejskich Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020 Priorytet VII. Regionalny rynek pracy. Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy.

W związku z okresem rozliczeń PIT-ów uprzejmie informujemy, że na stronie Powiatu Niżańskiego można zamieścić prośbę/informację o potrzebie skorzystania ze wsparcia z 1% przekazanego przy rozliczeniach PIT.

Prośby i informacje można przeglądać w zakładce:

1% podatku

Harmonogram