Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” informuje o otwarciu naboru wniosków w ramach projektu pn.: „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017”.

 

Wsparciem finansowym objęte zostaną  inicjatywy społeczne mieszczące się w obszarach określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, między innymi: działania z zakresu pomocy społecznej, integracji, promocji zdrowia, aktywizacji zawodowej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, kultury i sztuki, ekologii, kultury fizycznej, turystyki, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych przewidzianych we wspomnianej ustawie.

Odbiorcy projektu: młode organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe oraz grupy nieformalne z terenu województwa podkarpackiego

Termin realizacji inicjatywy: od 1 czerwca do 10 grudnia 2017 roku

Okres realizacji inicjatywy: minimum 2 miesiące

Budżet projektu: 450.000,00 zł

Kwota dofinansowania inicjatywy: od 2.000 zł do 5.000 zł

Wkład własny: minimum 10 % wartości wnioskowanej dotacji w postaci wkładu finansowego, usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy

 

Termin naboru wniosków: od 8 kwietnia do 8 maja 2017 roku do godziny 15:00

Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres e - mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Formularz wniosku o dofinansowanie oraz Regulamin Projektu Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017 dostępne są na stronie internetowej projektu http://www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl w zakładce „Dokumenty projektowe”.

 

Więcej informacji na temat projektu oraz zasad prowadzonego konkursu uzyskać można osobiście lub telefonicznie u operatorów projektu:

powiaty: bieszczadzki, leski, sanocki, krośnieński, jasielski, brzozowski, strzyżowski - szczegółowe informacje w Fundacji Fundusz Lokalny SMK, koordynator: Edyta Salnikow, tel. 667 048 313, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

powiaty: stalowowolski, tarnobrzeski, niżański, leżajski, przeworski, lubaczowski, jarosławski - szczegółowe informacje w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, koordynator: Damian Zakrzewski, tel. 790 688 622, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

powiaty: mielecki, kolbuszowski, dębicki, ropczycko - sędziszowski, rzeszowski, łańcucki, przemyski - szczegółowe informacje w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”, koordynator: Justyna Jacek, tel. 698 166 371, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zainteresowanych zapraszamy również na powiatowe spotkania informacyjne,  których miejsca i terminy będą podane na stronie internetowej http://www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl w zakładce "Spotkania informacyjne".