W dniach od 20 lutego do dnia 17 marca 2017 r. na terenie powiatu niżańskiego odbyła się kwalifikacja wojskowa, która dotyczyła:

  • mężczyzn, którzy w roku kalendarzowym 2017 ukończyli dziewiętnaście lat życia (rocznik 1998), a także mężczyzn, którzy dotychczas nie dopełnili tego obowiązku (urodzeni w latach 1993 – 1997),
  • osób urodzonych w latach 1996 – 1997 uznanych przez powiatową komisję lekarską za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej,
  • kobiet urodzonych w latach 1993-1998 posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej,
  • osób, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej.

W czasie tegorocznej kwalifikacji wojskowej orzeczono ogółem 360 osób, w tym 8 kobiet.