Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków na realizację w 2017 roku programu "Klub". Wnioski należy składać do 21 kwietnia 2017 r.  Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych. Przedmiotem dofinansowania są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego: wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe (komponent obowiązkowy), organizacja obozów sportowych i/lub zakup sprzętu sportowego (komponenty fakultatywne).

więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem:
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2038200.html