Zapraszam na XVIII Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13.30 w sali narad Starostwa Powiatowego w Nisku, Plac Wolności 2.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
  2. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
  3. Zatwierdzenie planów pracy na 2020 r.:

              1) Rady Powiatu Niżańskiego,

              2) Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Niżańskiego oraz przyjęcie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Niżańskiego.

  1. Wolne wnioski i informacje.
  2. Zamknięcie obrad Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.

Przewodniczący Rady

Sylwester Daśko