Starosta Niżański Robert Bednarz zaprasza na spotkanie informacyjno – szkoleniowe dot. realizacji ogólnopolskiego Regionalnego Konkursu Grantowego „Równać Szanse”, którego partnerem lokalnym jest Fundacja Fundusz Lokalny SMK.

Spotkanie, połączone ze szkoleniem, odbędzie się w dniu 30 września 2019 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Nisku (p. nr 20), Plac Wolności 2 i skierowane jest przede wszystkim do pracowników urzędów gmin (gmin i miast) zajmujących się promocją, lokalnych bibliotek publicznych i domów kultury, organizacji pozarządowych oraz grup mieszkańców, które podejmują działania wyrównujące szanse na dobry start w dorosłe życie młodzieży z małych miast i wsi.  

Bezpłatne szkolenie i późniejsze wsparcie w opracowywaniu wniosku o dotację na inicjatywę młodzieżową przeprowadzone będzie przez Fundację Fundusz Lokalny SMK.