Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” serdecznie zaprasza przedsiębiorców oraz osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą do skorzystania z bezpłatnych form wsparcia:

- bezpłatne doradztwo biznesowe:
* doraźna pomoc w komunikowaniu się z urzędami i instytucjami w zależności od potrzeb
* informowanie o możliwości wsparcia finansowego oraz pomoc doradcza w przygotowaniu wniosków
* doraźna pomoc w zakresie administracyjnym

- bezpłatne szkolenia:
* prowadzenie działalności gospodarczej
* księgowość w firmie
* prawo pracy
* prawo w firmie

- bezpłatne wsparcie doradcze:
* bezpośrednie i telefoniczne udzielanie porad z zakresu księgowości, prawa oraz prowadzenia działalności (w zależności od potrzeb)

Informacje na temat wsparcia można uzyskać u doradcy biznesowego pod numerem telefonu 607 560 016.

Beneficjentami działań realizowanych przez Punkt Wsparcia Przedsiębiorczości Lokalnej mogą być:
- osoby, które otrzymały wsparcie w ramach przedsięwzięcia 3.1.1. Wsparcie przedsiębiorczości poprzez dotacje inwestycyjne – w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
- inne osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą (m.in. osoby planujące złożyć wniosek na rozpoczęcie działalności gospodarczej do PUP i innych instytucji)
- podmioty, które już prowadzą działalność gospodarczą.

Beneficjenci działań realizowanych przez Punkt Wsparcia Przedsiębiorczości Lokalnej muszą być mieszkańcami obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” tj. powiatu niżańskiego.

Doradztwo i szkolenia są realizowane w ramach operacji pt. „Utworzenie punktu wsparcia przedsiębiorczości lokalnej w powiecie niżańskim” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.