Zapraszam  na XIII  Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 2 września 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, ul. Sandomierska 1.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad XIII Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 2. Przyjęcie protokołu z X oraz XI i XII nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 3. Informacja Zarządu Powiatu Niżańskiego o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 4. Zapoznanie się ze sprawozdaniami z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego Stalowa Wola, Biłgoraj, Janów Lubelski, Leżajsk, Kolbuszowa.
 5. Zapoznanie się z analizą Komendanta Powiatowego Policji w Nisku na temat stanu bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym na terenie Powiatu Niżańskiego w I półroczu 2019 r.
 6. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Niżańskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Program wyrównywania różnic między regionami III”.
 7. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Niżańskiego od dnia 1 września 2019 roku.
 8. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Searching for Home” w programie Komisji Europejskiej Erasmus+ w sektorze Edukacja szkolna – Akcja 2. Współpraca szkół.
 9. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pt. „Searching for Home” („Szukając domu”) w Programie Erasmus+.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone na poprzedniej Sesji oraz w okresie międzysesyjnym.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zamknięcie obrad XIII Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.

Przewodniczący Rady

Sylwester Daśko