Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” serdecznie zaprasza do udziału w projekcie „Kierunek zatrudnienie”.

Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne, bierne zawodowo i poszukujące pracy z terenu powiatu niżańskiego powyżej 29 roku życia należące, co najmniej do jednej z grup:

 • osoby od 50 roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • kobiety,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.

Osoby poszukujące pracy (w tym osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy) mogą być uczestnikami projektu pod warunkiem pozostawania bez zatrudnienia.

Uczestnicy projektu zostaną objęci następującymi formami wsparcia:

 1. Identyfikacja potrzeb uczestników projektu oraz opracowania Indywidualnego Planu Działań,
 2. Poradnictwo zawodowe,
 3. Kursy,
 4. Staże.

Uczestnicy projektu będą mieć ponadto zagwarantowane:

 • poczęstunek,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • badania lekarskie,
 • egzaminy,
 • stypendium szkoleniowe,
 • stypendium stażowe,
 • ubezpieczenie.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Stowarzyszenia: www.stowarzyszeniencr.pl

Biuro projektu:

Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju”

Racławice, ul. Rudnicka 15, 37-400 Nisko

tel: 15 8415 305

e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy.