Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nisku informuje, że zgodnie z prognozą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), w ciągu najbliższych dni na obszarze województwa podkarpackiego, w tym i powiatu niżańskiego, będzie utrzymywała się wysoka temperatura powietrza (powyżej 30oC).

Aktualnie obowiązujące ostrzeżenie meteorologiczne – to 2 stopień wydany przez IMGW. Utrzymywanie się wysokiej temperatury powietrza może mieć negatywne skutki dla zdrowia i życia ludzi, realizacji ruchu kołowego i szynowego, funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i sieci wodociągowej, a także zagrożenia pożarowego (w tym pożarami w lasach). Wysokiej temperaturze towarzyszyć będą burze.

W związku z powyższym Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nisku podejmuje działania w postaci:

  • informowania na stronie internetowej Powiatu lokalnej ludności o prognozowanych niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych,
  • informowania społeczeństwa z wykorzystaniem mediów w przypadku dużego zagrożenia pożarowego lasów i wprowadzeniu w związku z tym okresowych zakazów wstępu na tereny leśne oraz o stanie technicznym szlaków komunikacyjnych,
  • podjęcia akcji informacyjnej dla społeczeństwa – jak bezpiecznie przetrwać upały, w tym jak bezpiecznie korzystać z kąpielisk.

 

Załącznik „Zasady bezpiecznego zachowania podczas burz i upałów”

 

Kierownik PCZK w Nisku

Józef Małek

 

Zasady bezpiecznego zachowania podczas burz 

Podczas huraganów i nawałnic trzeba zachować szczególną ostrożność. Nie należy wychodzić z domu, powinno się zamknąć drzwi i okna, wyłączyć urządzenia elektryczne i gazowe, unikać korzystania z telefonów, usunąć z balkonów przedmioty, które mogą być porwane przez wiatr.

W budynkach należy przebywać na najniższej kondygnacji, z dala od okien i przeszklonych drzwi. Przebywając na terenie otwartym, nie należy chować się pod drzewami (bardzo często dochodzi do uderzenia pioruna lub złamania drzewa). Jeśli przebywamy pod namiotem, należy przenieść się do bezpiecznego pomieszczenia. Jako schronienie wykorzystać można budowle: most, wiadukt lub inne stałe konstrukcje. Jeżeli nie mamy możliwości ukrycia się, można wykorzystać zagłębienia terenu (rów, głęboki dół).

Nie wolno zbliżać się do linii energetycznych, ponieważ jeżeli linia ulegnie zerwaniu zostaniemy porażeni prądem. Jeżeli podróżujemy samochodem należy niezwłocznie przerwać jazdę i ustawić pojazd z dala od przydrożnych drzew. Często dochodzi do przygniecenia samochodu przez powalone wiatrem przydrożne drzewa.

Zasady bezpiecznego zachowania podczas upałów 

Zbyt intensywny wysiłek w czasie gorącego dnia, spędzanie zbyt długiego czasu na słońcu albo zbyt długie przebywanie w przegrzanym miejscu, może spowodować udar słoneczny. Objawami udaru są:

Zmęczenie, silne bóle i zawroty głowy, nudności, gorączka, szum w uszach, drgawki, wzrost temperatury ciała zagrażający życiu, większa częstotliwość bicia serca i oddechu.

Czynnościami zapobiegawcze:

  • ograniczyć do minimum przebywanie w słońcu zwłaszcza w okresie najintensywniejszego działania jego promieni,
  • spożywać lekkie posiłki, regularnie pić duże ilości wody. Osoby cierpiące na epilepsję oraz schorzenia serca, nerek, wątroby, będące na nisko-wodnej diecie, powinny skontaktować się z lekarzem przed zwiększonym przyjmowaniem płynów,
  • ubierać się w luźno dopasowane rzeczy, zakrywające możliwie największą powierzchnię skóry. Lekka, o jasnych kolorach odzież, odbija ciepło i promieniowanie słońca oraz pomaga utrzymać normalną temperaturę ciała,
  • ograniczyć przyjmowanie napojów alkoholowych. Mimo, że piwo i napoje alkoholowe zdają się zaspakajać pragnienie, to zazwyczaj powodują dalsze odwodnienie organizmu,
  • nosić okrycia głowy, które skutecznie będą chronić twarz i głowę przed nadmiernym nagrzaniem,
  • unikać zbytniego nasłonecznienia. Opalenizna spowalnia zdolności do samoczynnego chłodzenia się. Użyj środków ochrony przed promieniami słonecznymi o wysokim współczynniku skuteczności ochrony
  • unikać skrajnych temperatur. Chłodny prysznic natychmiast po przebywaniu w upale może spowodować wystąpienie efektu hipotermii, zwłaszcza u starszych i bardzo młodych ludzi.

Uwaga! Podczas upałów występuje zwiększone zagrożenie pożarowe, przebywając w lesie należy zachować szczególną ostrożność i starać się nie zaprószyć ognia.