Od 1 do 30 czerwca br. samorządy powiatowe będą mogły składać do Oddziału PFRON wystąpienia o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ” (druga tura naboru).

Nabór dotyczy zajęć klubowych, które mają być uruchomione i prowadzone od 1 sierpnia 2019 do 31 stycznia 2020 oraz zajęć klubowych już prowadzonych w WTZ, w których od momentu zakończenia terminu pierwszej tury naboru wystąpień zwiększyła się liczba beneficjentów programu.

Liczymy na zainteresowanie programem. Aktualnie ze środków PFRON przeznaczonych na jego realizację w naszym województwie korzysta 11 Warsztatów a Oddział ma zawartych 10 umów z powiatami.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem Oddziału Podkarpackiego PFRON Dorotą Piędel – 17 28 39 326.