Od dnia 4 marca do dnia 28 marca 2019 r. na terenie powiatu niżańskiego odbędzie się kwalifikacja wojskowa. Osoby podlegające obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzymują od wójta lub burmistrza imienne wezwanie. W wezwaniu podany jest dokładny termin i miejsce, w którym trzeba się stawić oraz dokumenty, jakie należy ze sobą zabrać.

Osoby, które po raz pierwszy zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej, muszą posiadać:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają),
 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Stawiający się do kwalifikacji po raz kolejny, muszą posiadać:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • dokumentację medyczną (w tym wyniki badań specjalistycznych z ostatnich 12 miesięcy),
 • książeczkę wojskową.

Jeżeli osoba z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie, powinna zawiadomić o tym właściwego wójta lub burmistrza, zgłosić ten fakt najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji i podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w tym terminie. Wójt lub burmistrz określi nowy termin oraz miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Obowiązkowi poddania się kwalifikacji podlegają:

 • mężczyźni urodzeni w 2000 r.
 • mężczyźni urodzeni w latach 1995-1999, którzy nie posiadają orzeczonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
 • osoby urodzone w latach 1998 - 1999 uznane przez powiatową komisję lekarską za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia,
 • kobiety urodzone w latach 1995 -2000 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji,
 • osoby (ochotnicy), które ukończyły co najmniej osiemnaście lat życia do końca roku kalendarzowego, w tym kobiety, które kończą dwadzieścia cztery lata życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia.

 

PLAN KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2019 R.

 

Siedziba:

 

Powiatowa Komisja Lekarska

37-400 Nisko
ul. Wolności 54

 

      Nazwa Gminy

             Data stawiennictwa

                     Kobiety

  Nisko

  4, 5, 6, 7, 8 marca 2019 r.

  28 marca 2019 r.

  Rudnik nad Sanem

  11, 12, 13 marca 2019 r.

  28 marca 2019 r.

  Krzeszów

  14 marca 2019 r.

  28 marca 2019 r.

  Jeżowe

  15, 18, 19 marca 2019 r.

  28 marca 2019 r.

  Harasiuki

  20, 21 marca 2019 r.

  28 marca 2019 r.

  Jarocin

  22, 25 marca 2019 r.

  28 marca 2019 r.

  Ulanów

  26, 27 marca 2019 r.

  28 marca 2019 r.