Z a p r a s z a m  na IV Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 24 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 10.00 w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, ul. Sandomierska 1.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 2. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 4. Zapoznanie się ze sprawozdaniami stałych Komisji Rady Powiatu Niżańskiego z działalności za 2018 r.
 5. Uchwalenie budżetu powiatu na 2019 rok:
 1. przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie budżetu Powiatu Niżańskiego na rok 2019.
 2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie budżetu Powiatu Niżańskiego na rok 2019;
 3. przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Administracji Rady Powiatu Niżańskiego o projekcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie budżetu Powiatu Niżańskiego na rok 2019;
  przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie budżetu Powiatu Niżańskiego na rok 2019.
 1. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2019 – 2030.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4.  Zamknięcie obrad Sesji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Sylwester Daśko