W związku z aktualnie panującymi warunkami atmosferycznymi, a w szczególności opadami śniegu powodującymi nadmierne obciążenie konstrukcji dachowych, na stronie Powiatowego inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nisku http://www.pinb.powiat-nisko.pl/ ukazał się Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nisku skierowany do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym w szczególności do właścicieli i zarządców budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2 i innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2 na terenie Powiatu Niżańskiego.

Komunikat w załączeniu.