Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku informuje, że planem zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu niżańskiego objęto 279,587 km dróg powiatowych.

Zgodnie z zasadami III standardu utrzymywanych jest 3,457 km dróg na terenie miasta Nisko (ul. 1000-lecia, ul. Dworcowa, ul. Kolejowa, u. Rzeszowska i ul. PCK).

Pozostałe drogi na długości 276,130 km utrzymywane są zgodnie z zasadami IV standardu zimowego utrzymania dróg.

Zgodnie z zatwierdzonymi standardami jezdnia odśnieżana jest na całej szerokości, natomiast posypywana jest mieszanką piaskowo-solną na odcinkach decydujących o możliwości ruchu pojazdów.

Określa się, że posypywaniem objęte są następujące miejsca w ciągach dróg:

  • na skrzyżowaniach z innymi drogami oraz liniami kolejowymi,
  • na odcinkach dróg o pochyleniu podłużnym większym niż 4 %,
  • na odcinkach dróg przy przystankach autobusowych,
  • na niebezpiecznych lukach poziomych (nienormatywnych),
  • na innych miejscach niebezpiecznych ustalonych przez Zarząd Dróg Powiatowych, np. w bezpośrednim sąsiedztwie zbiorników wodnych, na wysokich nasypach, itp.

Pozostałe odcinki dróg powiatowych nie są objęte posypywaniem.

W załączeniu przedstawiamy zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach powiatowych.