Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr VI/28/2015 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia nagrody „Strażak Roku Powiatu Niżańskiego”, która przyznawana jest corocznie za wybitne osiągnięcia w służbie lub pracy społecznej w roku poprzedzającym przyznanie nagrody w kategoriach „strażak ochotnik” oraz „strażak PSP w Nisku”, do dnia 20 kwietnia 2019 roku, na podstawie „Karty zgłoszenia”, odbywa się zgłaszanie kandydatów do tej nagrody.

Prawo zgłaszania kandydatów mają Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku (dla strażaków PSP w Nisku) oraz Zarządy Oddziałów Gminnych/Miejsko-Gminnych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP (dla strażaków OSP).

Zasady wyboru „Strażaka Roku Powiatu Niżańskiego” i wzór „Karty zgłoszenia” określa Regulamin, stanowiący załącznik Uchwały VI/28/2015 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 26 marca 2015 r., którą można pobrać pod linkiem:

Uchwała Nr VI/28/2015 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 26 marca 2015 r.

Zgłoszenia należy składać w zaklejonych kopertach, z napisem: Konkurs „Strażak Roku Powiatu Niżańskiego” wraz z dopiskiem „Nie otwierać przed dniem rozstrzygnięcia”, w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Nisku, Plac Wolności 2, 37-400 Nisko.