Zapraszam  na III Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 12.30 w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, ul. Sandomierska 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 2. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 3. Zatwierdzenie planów pracy na 2019 r.:
  1) Rady Powiatu Niżańskiego,
  2) Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Niżańskiego
  oraz przyjęcie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Niżańskiego.
 4. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim w sprawie powierzenia wykonywania w imieniu Wojewody Podkarpackiego niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
 5. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2018.
 6. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie ustalenia zasad określania diet dla radnych Powiatu Niżańskiego.
 7. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 1070R Bieliny-Nowa Wieś na odcinku Bukowina - Ryczki”.
 8. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1069R od drogi 858 - Krzeszów”.
 9. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie ustalenia kwot wydatków budżetowych, które w 2018 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 10. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego.
 11. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2018-2030.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zamknięcie obrad Sesji.

 

 Przewodniczący Rady

 

   Sylwester Daśko