I N F O R M A C J A
Zgodnie z zarządzeniem nr 38/2018 Starosty Niżańskiego z dnia 23 listopada 2018 r.,
dzień 24 grudnia 2018r. (poniedziałek) dla pracowników Starostwa Powiatowego w Nisku
jest dniem wolnym od pracy.
Jednocześnie informujemy, że dzień 15 grudnia 2018 r. (sobota) jest dniem pracy
dla pracowników Starostwa Powiatowego w Nisku w godzinach 7.30-15.30.