Zapraszam na nadzwyczajną LIX Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 6 listopada 2018 r. (wtorek) o godz. 15.45 w sali narad Starostwa Powiatowego w Nisku, Plac Wolności 2.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
  2. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Adaptacja internatu na mieszkania treningowe w Ulanowie”.             
  3. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1051R ul. Sopocka w Nisku”.
  4. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Rozbudowa wraz z przebudową hali sportowej i sali gimnastycznej przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku”.
  5. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego.
  6. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2018-2030.
  7. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego.
  8. Zamknięcie obrad nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.

 

                                                                                                          Przewodniczący Rady

                                                                                                             Janusz Nawrocki