Zapraszam  na  uroczystą  LVII Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 16 października 2018 r. (wtorek) o godz. 11.00 w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, ul. Sandomierska 1.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
  2. Wręczenie nadanych przez Prezydenta RP Krzyży Zasługi dla radnych Rady Powiatu Niżańskiego wyróżniających się działalnością na rzecz społeczności lokalnej.
  3. Wręczenie nadanych przez Prezydenta RP Medali za Długoletnią Służbę dla pracowników Starostwa Powiatowego w Nisku, Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku.
  4. Wręczenie nadanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odznak honorowych „ZASŁUŻONY DLA ROLNICTWA”.
  5. Podsumowanie V kadencji Rady Powiatu Niżańskiego.
  6. Zamknięcie obrad Sesji.

                                                                                               Przewodniczący Rady

                                                                                                  Janusz Nawrocki