Zapraszam na nadzwyczajną LIII Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 18 czerwca 2018 r.(poniedziałek) o godz. 15.45 w sali narad (p. Nr 20) Starostwa Powiatowego w Nisku, Plac Wolności 2.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
  2. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego.
  3. Zamknięcie obrad nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.

Przewodniczący Rady

   Janusz Nawrocki