Informuję, że na terenie powiatu niżańskiego zaobserwowano wzmożone występowanie ognisk kornika ostrozębnego. Zagrożenie ze strony kornika dotyczy drzewostanów sosnowych przede wszystkim starszych. Zasiedla on zarówno drzewa osłabione oraz zdrowe. Atakuje górne partie drzew z cienką korą oraz grubsze gałęzie. Jego żer w znacznym stopniu narusza biel, co skutkuje zaburzeniami fizjologicznymi, prowadzącymi do szybkiego zamierania drzew.

 Przykłady drzewostanów zasiedlonych przez kornika:

Objawy zasiedlenia drzewa przez kornika ostrozębnego:

  • Zmiana barwy korony - wiosną na początku procesu zasiedlenia szarzejący odcień igliwia, latem rudziejąca korona,
  • Korowina pod żerowiskiem odstaje ale nie odpada.

Skuteczne zapobieganie i ochrona przed kornikiem polega na:

  • Bieżącym wyszukiwaniu i usuwaniu drzew ze zmienioną barwą korony. Najczęściej takie drzewa występują na obrzeżach drzewostanów w miejscach nasłonecznionych oraz
    w drzewostanach w sąsiedztwie tartaków i miejsc składowania drewna.
  • Uprzątnięcie złomów i wywrotów - drzew uszkodzonych przez wiatr.
  • Usunięcie z lasu gałęzi z cienką żółtą korowiną - wywóz poza strefę zagrożenia, zrębkowanie lub palenie.

 

            W przypadku zaobserwowania ogniska występowania kornika prosimy a kontakt
z właściwym terytorialnie specjalistą ds lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Krzysztof Kida tel. 606 490 021, Gminy: Jarocin, Ulanów, Nisko.

Jan Mazur tel. 730 516 512, Gmina Harasiuki.

Andrzej Wdowiak tel. 606 923 684, Gminy: Jeżowe, Rudnik nad Sanem, Krzeszów, Nisko,  Ulanów.