Zapraszam na nadzwyczajną XLVIII Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 21 marca 2018 r.(środa) o godz. 16.00 w sali narad (p. Nr 20) Starostwa Powiatowego w Nisku, Plac Wolności 2.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
  2. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.
  3. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego.
  4. Zamknięcie obrad nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.

 

                                                                                               Przewodniczący Rady

                                                                                                   Janusz Nawrocki