Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” w terminie od 14 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. przeprowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach następujących zakresów tematycznych:  

  1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - w ramach Przedsięwzięcia 1.3.1 Świetlica wiejska miejscem aktywizacji edukacyjnej – limit środków 250 000,00 zł;
  2. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych - w ramach Przedsięwzięcia 3.1.2 Punkt wsparcia przedsiębiorczości lokalnej – limit środków 50 000,00 zł;
  3. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych - w ramach Przedsięwzięcia 1.2.1 Dobre praktyki w zakresie aktywności zawodowej /projekt grantowy/ - limit środków 100 000,00 zł;

W związku z planowanymi naborami wniosków Lokalna Grupa Działania zaprasza wszystkie osoby zainteresowane, szczególnie przedstawicieli organizacji pozarządowych, do udziału w spotkaniach informacyjnych. Harmonogram spotkań informacyjnych zamieszczony został poniżej.

Treść ogłoszeń o naborach wniosków, jak również wszelkie niezbędne dokumenty aplikacyjne znajdują się na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania pod adresem – www.lgdnisko.pl.  Ponadto informujemy, iż zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru, za udział wnioskodawcy w spotkaniu informacyjnym przyznawane są punkty na etapie oceny i wyboru wniosków przez Radę LGD.

Harmonogram spotkań informacyjnych

 

Lp.

Miejscowość

Miejsce spotkania

Termin Spotkania

Godzina spotkania

1

Rudnik nad Sanem

Urząd Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem – sala posiedzeń

12.02.2018 r.

11:00

2

Ulanów

Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie – sala narad

12.02.2018 r.

14:00

3

Krzeszów

Urząd Gminy w Krzeszowie – sala narad

13.02.2018 r.

11:00

4

Jarocin

Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie

13.02.2018 r.

14:00

5

Nisko

Urząd Gminy i Miasta w Nisku – sala narad

14.02.2018 r.

14:00

6

Harasiuki

Gminny Ośrodek Kultury w Harasiukach

15.02.2018 r.

10:00

7

Jeżowe

Urząd Gminy w Jeżowem – sala narad

15.02.2018 r.

14:00