PBI Infrastruktura S.A. ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik, jako główny Wykonawca zadania pn. „Remont drogi krajowej nr 19 Kuźnica - Barwinek odcinek w msc. Nisko od  km 416+950 do km 419+910 dł. 2,960 km” informuje o planowanym wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu dla ETAPU III na rondzie u zbiegu drogi krajowej nr 19 Kuźnica - Barwinek oraz nr 77 Lipnik – Przemyśl w msc. Nisko km 417+110.

Zmiana organizacji ruchu polegać będzie na zamknięciu ronda wraz z jego dojazdami. Ruch kołowy odbywać się będzie wyznaczonymi objazdami wg załączonego schematu.

Wykonywanie prac zaplanowano na dzień 25.11.2017 w godzinach 7.00-19.00.

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych roboty mogą być wykonywane również w dniu 26.11.2017 r.

W załączniku pismo przewodnie Wykonawcy wraz z planem objazdów.

>>Pismo przewodnie<<