Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Powiatu Niżańskiego lub na rzecz jego mieszkańców, do przedstawienia własnych propozycji odnośnie priorytetowych zadań publicznych, zlecanych przez Powiat Niżański do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2018 roku.

Jest to związane z przygotowywaniem projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 i dotyczy planowania priorytetowych zadań publicznych w poszczególnych obszarach określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

Jednocześnie informujemy, że możliwe jest zgłaszanie także innych uwag i sugestii w odniesieniu do zapisów tego dokumentu (np. pozafinansowych form współpracy).

Będziemy wdzięczni za włączenie się do prac nad brzmieniem tego Programu.

Oczekujemy na uwagi i opinie do dnia 21 listopada 2017 r.

Uwagi i opinie winny być przedstawione w formie pisemnego stanowiska, które należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Nisku lub drogą elektroniczną na adresTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z propozycją Programu Współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok można zapoznać się na stronie: www.powiat-nisko.pl

 

                                                                                                                      STAROSTA NIŻAŃSKI 

                                                                                                                         ROBERT BEDNARZ

Załączniki