INFORMACJA

dot. działania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Nisku, w dniach:  

16 listopada 2017 r. (czwartek)

punkt będzie czynny w godz. 10.30 – 15.30.

17 listopada 2017 r. (piątek)

punkt będzie czynny w godz. 8.00 – 11.00.