INFORMACJA

 

dot. działania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Jeżowem, w dniach:  

14 listopada  2017 r. (wtorek)

punkt będzie czynny w godz. 11.30 – 15.30.

15 listopada  2017 r. (środa)

punkt będzie czynny w godz. 8.00 – 12.00.