W dniach:  

6 listopada 2017 r. (poniedziałek) w godz. 8.00 – 15.00

10 listopada 2017 r. (piątek) w godz. 8.00 – 9.00

Pozostałe terminy nie ulegają zmianie.