Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” ogłasza nabór dla uczniów na zajęcia z hipoterapii realizowane w ramach inicjatywy lokalnej „Hipoterapia metodą na lepszą sprawność fizyczną” Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszanie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja”.

Inicjatywa trwa od 19 września 2017 r. do 10 grudnia 2017 r.

- uczestnikami Inicjatywy będzie 10 osób niepełnosprawnych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 - niepełnosprawnością intelektualną, sprzężoną, ruchową, mózgowym porażeniem dziecięcym lub autyzmem;
- w wieku od 4 do 24 la;
- mieszkańcy woj. podkarpackiego.