Zapraszamy na nadzwyczajną XL Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2017 r. (wtorek) o godz. 15.45 w sali narad (p. Nr 20) Starostwa Powiatowego w Nisku, Plac Wolności 2.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
  2. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Niżańskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Program wyrównywania różnic między regionami III”.
  3. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniająca uchwałę w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2017.
  4. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny.
  5. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego  pn.: „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa bieżni prostej 3 - torowej do biegów na 60m przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.
  6. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego.
  7. Zamknięcie obrad nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.

 

Przewodniczący Rady

  Janusz Nawrocki