W czwartek, 27 lipca 2017 roku, na Placu Wolności w Nisku odbędą się uroczyste obchody Wojewódzkiego Święta Policji, połączone z nadaniem sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Nisku.

W związku z tym, w godzinach od 10.00 do 16.00, z ruchu drogowego wyłączone zostaną odcinki dróg w Nisku w ciągu ulic: Wolności, Plac Wolności, Mickiewicza, Sandomierskiej, Kościuszki i Słowackiego.

Chwilowo może być również wstrzymany ruch na drogach przyległych w związku z przemarszem pododdziałów i uczestników trwającej imprezy.

Policjanci w newralgicznych punktach będą kierować ruchem i wskażą objazdy.

KPP w Nisku zwraca się z prośbą do zmotoryzowanych oraz pieszych uczestników ruchu drogowego, o ostrożność, wyrozumiałość i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy policji i służb porządkowych.

 

Informacja na podstawie: http://www.podkarpacka.policja.gov.pl