Grupa nieformalna, której patronem jest Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” w Racławicach realizować będzie w terminie do dnia 31 października 2017 r. projekt „Moja okolica – moje miejsce” w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo dla ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie LGD „TRYGON – Rozwój i Innowacja”.

Celem podjętej inicjatywy jest zwiększenie aktywności lokalnych liderów w sprawach wspólnotowych i inicjatywach lokalnych. W ramach inicjatywy zostaną zrealizowane działania: spotkanie autorskie z osobą aktywnie działającą, wyjazd edukacyjny do miejscowości znanej z aktywnej działalności, szkolenie dotyczące planowania inicjatyw lokalnych i przygotowania wniosków, forum podsumowujące realizację inicjatywy. Informacje o podejmowanych działaniach będą się odpowiednio ukazywać na stronie internetowej NCR