Projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej

Dnia 27 listopada 2017 r. został przekazany do eksploatacji przebudowany odcinek drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy łączącej węzeł drogi ekspresowej S19 „Zdziary” z drogą wojewódzką nr 858 wykonany przez KONSORCJUM FIRM: Lider: Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o. oraz Partner: MOLTER Zakład Usług Transportowo Sprzętowych z Rudnej Małej.

Był to pierwszy etap, który udało się zakończyć. Całościowe zakończenie robót planowane jest na lipiec 2018 r.

W przekazaniu I etapu w/w zadania wzięły udział władze samorządowe: Starosta Niżański – Robert Bednarz, Wicestarosta – Adam Mach, Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów – Stanisław Garbacz, Wójt Gminy Jarocin – Zbigniew Walczak, przedstawiciel Wykonawcy Łukasz Molter oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Nisku.

Pierwszy etap swoim zakresem obejmował roboty przygotowawcze, ziemne, wykonanie jezdni, poszerzeń i przepustów wraz z robotami wykończeniowymi. Wartość zrealizowanych zadań I etapu wynosi 3.192.698,21 zł.

Całkowita wartość projektu wynosi 6.481.718,04 zł, z czego 5.508.058,10 zł to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr V „Infrastruktura komunikacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Dzięki w/w inwestycji wzrośnie dostępność komunikacyjna powiatu niżańskiego oraz poprawi się bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu drogowego.

 

Dnia 21 sierpnia 2017 r. Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach oraz członkowie komisji przekazali plac budowy na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy łączącej węzeł drogi ekspresowej S19 „Zdziary” z drogą wojewódzką nr 858”. 

Dnia 10 sierpnia 2017 r. Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach podpisali umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy łączącej węzeł drogi ekspresowej S19 „Zdziary” z drogą wojewódzką nr 858”. 

W Starostwie Powiatowym w Nisku 20 kwietnia 2017 r. Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach, podpisali umowę z wykonawcą robót na realizację zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i Zespołu Szkół w Jeżowem” – budynek szkoły Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

W Starostwie Powiatowym w Nisku 20 kwietnia 2017 r. Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach, podpisali umowę z wykonawcą robót na realizację zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i Zespołu Szkół w Jeżowem” – budynek szkoły Zespołu Szkół w Jeżowem, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.