Niżański szpital świadczy usługi w zakresie „Nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej”. W ramach kontraktu z NFZ, od 1 października 2017 r., niżański Szpital zapewnia świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza czy pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad: w warunkach ambulatoryjnych, w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych) lub telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

  • nagłego zachorowania;
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Porady udzielane są bez skierowania.

Lista placówek w naszym regionie, świadczących usługi w zakresie „Nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej”:

  • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku, ul. Kościuszki 1, tel. (15) 841 67 92:
  • Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, ul. Staszica 4, tel. (15) 843 32 40, 501 847 549, 501 847 546:
  • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie, ul. M.C. Skłodowskiej 1 a, tel. (15) 846 23 51:
  • Wojewódzki Szpital w Tarnobrzegu, ul. Szpitalna 1, tel. (15) 812 33 83;
  • Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku, ul. Leśna 22, tel. (17) 240 47 95.