Szpital Powiatowy im. PCK w Nisku, realizując założenia Strategii Rozwoju SPZZOZ w Nisku oraz Programu Naprawczego, intensywnie rozszerza zakres usług ortopedycznych, ze szczególnym naciskiem na rozwój endoprotezoplastyki stawów biodrowych, kolanowych, stawu ramiennego, łokciowego, nadgarstka, stawów śródręczno-paliczkowych i międzypaliczkowych, zgodnie z najnowszymi trendami w tym zakresie.

Obecnie, w zakresie alloplastyki stawów biodrowych, bardzo dynamicznie rozwijają się techniki małoinwazyjne, w szczególności dostęp przedni MIS minimalizujący uszkodzenie śródoperacyjne tkanek miękkich i maksymalnie oszczędzający mięśnie stawu biodrowego. Jako praktycznie jedyny dostęp operacyjny, który nie wymaga odłuszczenia lub odcięcia przyczepów mięśniowych. Daje to możliwość szybkiego uruchomienia pacjenta już w pierwszej dobie po zabiegu i bardzo szybkiego powrotu do życia codziennego. Kolejną zaletą jest niewielka śródoperacyjna utrata krwi, oraz minimalna blizna skórna w granicach około 6-10 cm. Tego typu chirurgia może być stosowana u prawie wszystkich pacjentów bez względu na wiek i grubość tkanki podskórnej. Wymaga dostępu do odpowiedniego instrumentarium małoinwazyjnego i oczywiście doświadczenia zespołu operatorów. W chwili obecnej wyszkolenie naszego personelu osiągnęło poziom pozwalający na szkolenia lekarzy z innych ośrodków w zakresie w/w zabiegów.

Stosowanym w tym ośrodku zabiegom endoprotezoplastyki stawów poddają się pacjenci przybywający do placówki z terenu całego województwa podkarpackiego, a także z odległych części kraju.

Aby osiągnąć tak wysoki poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych, potrzebny był wieloletni wysiłek, począwszy od inwestycji infrastrukturalnych – budowa nowego, nowoczesnego pawilonu, w którym znajduje się oddział ortopedyczny, monitorowane nowoczesne sale pooperacyjne, blok operacyjny wraz w pełni wyposażoną salą nadzoru poznieczuleniowego, po zakup nowoczesnego, najwyższej klasy sprzętu, umożliwiającego wykonywanie tego typu zabiegów: ramię C, artroskop, system napędów ortopedycznych, instrumentarium i narzędzia zabiegowe, aparaty anestezjologiczne.

Realizacja nowej infrastruktury i zakup sprzętu medycznego, możliwa była dzięki środkom finansowym pozyskanym z Funduszy Europejskich, od Powiatu Niżańskiego oraz środkom własnym Szpitala.

Najistotniejszym elementem tego wieloletniego planu, było pozyskanie i wyszkolenie kadry lekarzy, pielęgniarek i rehabilitantów oraz stworzenie świetnie współpracującego zespołu nakierowanego na realizację procedur medycznych na najwyższym poziomie przy zachowaniu jak najlepszych standardów obsługi pacjentów. W chwili obecnej czerpie on ogromną satysfakcję z uzyskiwanych rezultatów leczenia i wdrażania nowych procedur medycznych umożliwiających powrót pacjentów do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.

- Ośrodek endoprotezoplastyki niżańskiego szpitala jest przykładem na to, że nawet w bardzo trudnej sytuacji, w jakiej znajdują się szpitale, poprzez niedostosowany do realiów funkcjonowania opieki szpitalnej system ich finansowania, można – dzięki determinacji zespołów medycznych i wsparciu samorządu lokalnego, osiągać tak istotne, z punku widzenia potrzeb pacjentów, rezultaty w zakresie udostępniania pacjentom nowoczesnych technik medycznych – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

Tekst i zdjęcie: SPZZOZ w Nisku

                                                                                                                                                                                  Załącznik do uchwały Nr XXXII/179/2016

Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 15 grudnia 2016 r.

 

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie niżańskim w 2017 roku

Opiekę zdrowotną nad mieszkańcami powiatu niżańskiego sprawują:

 1. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku, w skład którego wchodzą:
  • Szpital Powiatowy im. PCK z oddziałami:
   • wewnętrzny,
   • chirurgiczny z pododdziałem urazowo-ortopedycznym i blokiem operacyjnym,
   • intensywnej terapii,
   • ginekologiczno-położniczy,
   • noworodkowy,
   • dziecięcy,
  • Przychodnia Specjalistyczna
  • Oddział Pomocy Doraźnej z Izbą Przyjęć
  • Dział Fizjoterapii
 2. Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krzeszowie
 3. Specjalistyczna Przychodnia Lekarska spółka cywilna w Nisku
 4. 13 niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej