Dnia 11 października 2019 r. w Niżańskim Centrum Kultury w Nisku odbyły się powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej. Do budynku NCK licznie przybyli dyrektorzy, nauczyciele oraz pracownicy niżańskich szkół.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko, Członek Zarządu Rady Powiatu Niżańskiego Tomasz Podpora, Dyrektor LO w Nisku Jerzy Stelmach, Dyrektor RCEZ w Nisku Wacław Piędel, Dyrektor ZS w Rudniku nad Sanem Edward Wołoszyn, Dyrektor ZS w Jeżowem Stanisław Haduch, Dyrektor SOSW w Rudniku nad Sanem Marta Szczepańska i Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Dorota Rabińska.

Uroczystość połączona była z wręczeniem stypendiów Starosty Niżańskiego uzdolnionym uczniom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Niżański. Ponadto wyróżniona została czwórka sportowców pochodzących z Powiatu Niżańskiego.

- Wyjątkowym wydarzeniem w życiu każdego ucznia jest moment, w którym ich poświęcenie i zaangażowanie w zdobywanie wiedzy zostaje dostrzeżone. Dlatego właśnie samorząd Powiatu Niżańskiego od wielu lat realizuje program wsparcia uzdolnionych uczniów, którego głównym celem jest motywowanie młodzieży do dalszego rozwoju i pogłębiania swojej wiedzy. Wierzę, że tegoroczne stypendia, uaktywnią także tych uczniów, którzy mają możliwości osiągnąć więcej, ale dotychczas tego nie zrobili. Jako organ prowadzący widzimy te pozytywne aspekty funkcjonowania programu stypendialnego, dlatego z roku na rok odnotowujemy wzrost ilości zgłoszonych wniosków – powiedział Starosta.

Komisja stypendialna nagrodziła 49 osób, spośród których najlepsza piątka otrzymała stypendia w wysokości 1.200 zł. Wśród wyróżnionych uczniów znało się: 7 uczniów z LO w Nisku, 2 uczniów z RCEZ w Nisku, 7 uczniów ZS w Jeżowem, 2 uczniów z ZS w Rudniku nad Sanem, 2 uczniów ze SOSW w Rudniku nad Sanem oraz 29 uczniów z najwyższą średnią, spośród przyjętych absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020.

W imieniu całej społeczności niżańskiej Starosta Niżański, podziękował również wszystkim nauczycielom i pracownikom szkół za ich codzienną pracę i poświęcenie, które wkładają w obowiązki edukacyjne i wychowanie młodego pokolenia.

- Dziękuję każdemu nauczycielowi za Wasze zaangażowanie i codzienną ciężką pracę, za wyrozumiałość względem uczniów i cierpliwość na co dzień, za życzliwą postawę i serdeczność, którymi niezmiennie obdarzacie każdego młodego człowieka. W tym szczególnym Dniu Edukacji Narodowej życzę satysfakcji z pracy pedagogicznej i poczucia ważności wykonywanego zawodu, a wdzięczność uczniów niech stanowi dla Was dowód ogromnej roli, jaką pełnicie w ich życiu – mówił Starosta.

Dzień Edukacji Narodowej to najlepsza okazja, by wyrazić wdzięczność dla osób zaangażowanych w proces wychowawczy oraz sukcesy w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Nagrody Starosty Niżańskiego otrzymali nauczyciele ze szkół i placówek oświatowych:

 • LO w Nisku: Marta Kapica, Monika Krawiec, Beata Wasyl;
 • Zespół Szkół w Rudniku nad Sanem: Edyta Małek - Karaś, Alina Wołoszyn, Sławomir Zając;
 • SOSW w Rudniku nad Sanem: Barbara Bartecka, Mirosław Chmielowiec, Iwona Drabik, Katarzyna Kasprowicz, Aneta Urbanik, Krystyna Wieczorek;
 • ZS w Jeżowem: Jacek Chudzik, Łukasz Maliński, Elżbieta Łagocka-Mękal;
 • RCEZ w Nisku: Grażyna Habigier - Pipska, Mariusz Sagan, Grażyna Suchecka, Alicja Świder;

Po wręczeniu Nagród Starosty nastąpiła kolejna ważna chwila – wręczenie Nagród Dyrektora. Nagrody Dyrektora z poszczególnych szkół otrzymali:

 • z LO w Nisku: Anna Andres, Anna Bzdyra, Urszula Fedorowska, Joanna Łojek, Patrycja Pipska, Aneta Szybka, Krzysztof Śnieżek;
 • z Zespołu Szkół w Rudniku nad Sanem: Marek Bieńkowski, Adam Konior, Grzegorz Kotuła, Sylwia Matyka, Marta Nawrocka;
 • ze SOSW w Rudniku nad Sanem: Joanna Domaradzka - Tupiec, Agnieszka Dreksa, Beata Drzymała, Krystyna Fronc, Łukasz Kasprowicz, Wiesława Kostyra, Dorota Miller, Sylwia Sikora, Piotr Trojanowski, Dariusz Wasyl, Tomasz Zieliński;
 • z ZS w Jeżowem: Stanisława Chaber, Agnieszka Kołodziej, Jolanta Kyc, Ryszard Mścisz, Bogdan Sieńko;
 • z RCEZ w Nisku: Beata Bednarz, Marian Chrapko, Małgorzata Frączek, Krzysztof Gawryś, Jerzy Jakubów, Beata Józefczyk, Edyta Maziarz, Joanna Mroczek, Aleksandra Oleksy, Ilona Pięcińska, Tomasz Skoczeń Anna Sobiło, Sebastian Straczyński, Tomasz Wieleba, Lesław Wośko;
 • z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nisku: Elżbieta Bielecka.

O oprawę artystyczną uroczystości zadbali uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Nisku pod kierunkiem Pana Henryka Rzucidło.

Nagrodzonym nauczycielom i wyróżnionym uczniom gratulujemy, a wszystkim nauczycielom życzymy, by codzienne zaangażowanie i życie sprawami szkoły znalazły trwałą wdzięczność uczniów i wychowanków.

Na podanej poniżej stronie możecie państwo zapoznać się z aktualną ofertą edukacyjną szkół powiatu niżańskiego.

http://nabor.powiat-nisko.pl/

Czas wakacji, będący to dla jednych okresem odpoczynku, dla innych jest czasem wytężonej pracy, dzięki której poprawie ulegną warunki lokalowe, poprawi się bezpieczeństwo, komfort nauki i pracy w szkołach.

Jak co roku, również i w tym, wszystkie szkoły i placówki prowadzone przez Powiat Niżański, zakończyły, bądź kończą, ostatnie remonty i zabiegi odświeżające, które w znacznej części zostały ukończone przed pierwszym powakacyjnym dzwonkiem, który po dwóch miesiącach wakacji, zabrzmiał w poniedziałek 2 września.

Wszelkie prowadzone inwestycje i remonty obejmowały nie tylko wnętrze obiektów szkolnych, ale również otoczenie szkół.

Całkowity koszt remontów i inwestycji od początku roku to kwota ponad 2,4 mln zł. W poszczególnych szkołach, w 2019 roku, obejmowały one następujące prace.

W Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Nisku za kwotę prawie 73 tys. zł przeprowadzono remont dwóch sal lekcyjnych z zapleczem sali biologicznej, polegający na położeniu nowych wykładzin podłogowych, pracach malarskich, wymianie pionu kanalizacyjnego. Zainstalowane zostały barierki przy trzech zejściach do piwnic, wymieniono troje drzwi w salach lekcyjnych oraz dokonano naprawy elewacji budynku.

W zakresie dużych zadań inwestycyjnych w niżańskim LO, w marcu 2019 r. rozpoczęła się realizacja zadania pn. „Remont sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym” o wartości ponad 2 mln zł, z czego blisko 50% stanowi dofinansowanie w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”. Dzięki pozyskanym środkom wymienione zostaną instalacje, wentylacja mechaniczna, stolarka okienna i drzwiowa, pokrycie dachu, posadzka w sali oraz płytki podłogowe i ścienne na zapleczu sali i łączniku. Ponadto zostanie wybudowana ścianka wspinaczkowa oraz wyposażona siłownia. Pozyskane środki pozwolą również na wyremontowanie boiska wielofunkcyjnego. Planowany termin zakończenia zadania to maj 2020 r.

Przypomnijmy, że w grudniu 2018 r. w LO w Nisku oddana została do użytku winda zewnętrzna do przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową, o wartości ponad 282 tys. zł. Tym samym w przyszłym roku, po zakończeniu remontu sali gimnastycznej, oba budynki szkoły zostaną przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Zespole Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem, jeszcze w czasie minionego roku szkolnego, przeprowadzono remont pracowni przedmiotów zawodowych oraz szatni na warsztatach szkolnych. Remont polegał na wyrównaniu ścian i podłóg i położeniu płytek podłogowych. Koszt remontu wyniósł prawie 18 tys. zł.

Zespole Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica przeprowadzono remont pracowni fryzjerskiej oraz wykonano malowanie 2 sal lekcyjnych. Ponadto wykonano siłownię terenową, zakupiono stoły do gry w szachy, ławki, utwardzono plac szkolny a także posadzono drzewa w ramach programu OSA.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudniku nad Sanem wykonano wiele ważnych i kluczowych remontów. W dalszym ciągu remontowany jest, otwarty w roku ubiegłym, budynek w Ulanowie, w którym mieści się Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, w której zakończono remont i wymianę nawierzchni wewnętrznych ciągów komunikacyjnych oraz studni chłonnych i drenaż dla wód opadowych, co wyniosło prawie 96 tys. zł. Ponadto pomalowano korytarze oraz rury do centralnego ogrzewania, czego koszt wyniósł ponad 10 tys. zł. Wymieniono także stolarkę okienną, za ponad 10 tys. zł. Natomiast w siedzibie SOSW w Rudniku nad Sanem wykonano remont kuchni wraz z zapleczem, za 15 tys. zł. Rozpoczęto też adaptacje 4 pomieszczeń na potrzeby wychowanków przedszkola, co kosztować będzie prawie 88 tys. zł.

Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, jeszcze pod koniec 2018 roku przeprowadzono ważne remonty i inwestycje w postaci: przebudowy kolektora kanalizacji sanitarnej przy budynku RCEZ w Nisku, budowy odwodnienia boiska wielofunkcyjnego oraz remontu dwóch pomieszczeń biurowych. Do końca 2018 r. na te prace przeznaczono kwotę ponad 15 tys. zł. W pierwszym półroczu 2019 r. wyremontowano nawierzchnię ceramiczną korytarza w internacie, pomieszczenia sekretariatu uczniowskiego, części korytarza na I piętrze szkoły, ponadto dokonano malowania klatki schodowej i części korytarza na II piętrze. Koszt tych robót za I półrocze 2019 r. wyniósł 11,4 tys. zł. Natomiast poważne i skomplikowane prace wykonano w okresie wakacyjnym, biorąc pod uwagę, że prace te nie będą zagrażać i przeszkadzać uczniom. I tak wyremontowano dwie łazienki na II i III piętrze budynku internatu RCEZ za kwotę ponad 35 tys. zł. Zagospodarowano teren wokół budynku szkoły poprzez: ułożenie kostki wokół drzewka solarnego, podniesiono studzienki burzowe, wykonano szacht oraz płytę odbojową od ul. Głowackiego, ułożono obrzeża do rabatów wokół drzewka solarnego, kostkę do furtki od ul. Sandomierskiej, wykonano także schody z kostki do budynku socjalnego przy boisku wielofunkcyjnym. Koszt ww. remontów i inwestycji w RCEZ w okresie wakacyjnym wyniósł łącznie prawie 67 tys. zł.

Stosowne prace remontowe wykonano także w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Nisku, gdzie na wakacjach zostały wykonane nieduże prace malarskie w postaci odświeżenia sufitów w łazience oraz pomalowano barierki przed budynkiem przy ul. Paderewskiego 4.

Podkreślenia wymaga fakt, że trwające prace budowlane w budynkach i otoczeniu obiektów szkolnych w żaden sposób nie zakłóciły prawidłowego funkcjonowania szkół po rozpoczęciu roku szkolnego 2019/2020.

Zarząd Powiatu Niżańskiego dokłada wszelkich starań, aby remonty i inwestycje w szkołach były wykonane zarówno dokładnie jak i sprawnie. Cieszymy się, że nasi uczniowie i podopieczni każdego roku mogą rozpoczynać naukę w odnowionych obiektach, wokół których jest pięknie zagospodarowane otoczenie. Podnoszenie warunków nauczania oraz atrakcyjności otoczenia i bazy lokalowej szkoły, to inicjatywa bardzo ważna i konieczna do zrealizowania. Jesteśmy bowiem odpowiedzialni, nie tylko za dobre wykształcenie młodzieży, ale również za zapewnienie im bezpieczeństwa i komfortu przebywania w budynkach naszych szkół  podkreśla Starosta Niżański Robert Bednarz.