21 marca 2017 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego oraz w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbył się Dzień Otwarty, który był okazją do zapoznania gimnazjalistów z ofertą edukacyjną szkół na rok szkolny 2017/2018.

W tym roku po raz kolejny obie niżańskie szkoły zdecydowały się na zorganizowanie wspólnego Dnia Otwartego. Gimnazjaliści z powiatu i nie tylko, mogli w ciągu jednego dnia zapoznać się z ofertą edukacyjną i bazą dydaktyczną zarówno szkoły ogólnokształcącej jak i technicznej.

Spotkania w szkołach rozpoczęły się od wystąpień dyrektorów szkół – Jerzego Stelmacha w LO i Wacława Piędla w RCEZ. Na spotkaniach obecni byli także: Starosta Powiatu Niżańskiego Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach oraz nauczyciele. Zarówno „Czarnieckiego” jak i „Elektryka” odwiedzili przedstawiciele szkół gimnazjalnych z Jarocina, Ulanowa, Starego Nartu, Zarzecza, Nowosielca, Rudnika nad Sanem, Grobel, Jeżowego, Niska. Przyjechała także młodzież z powiatu stalowowolskiego: Pysznicy, Lipy, Kłyżowa i Stalowej Woli.

Po przedstawieniu przez dyrektorów oferty edukacyjnej na nadchodzący rok szkolny, gimnazjaliści rozpoczęli zwiedzanie szkół. Pracownie przygotowano w taki sposób, aby grupy zwiedzające dokładnie zapoznały się z profilami i związanymi z nimi rozszerzeniami oraz zawodami.

Gimnazjaliści wzięli aktywny udział w przygotowanych przez niżańskie LO pokazach fizycznych, biologicznych i geograficznych. Rozwiązywali quizy humanistyczne i z przedmiotów ścisłych. Dla najlepszych czekały cenne nagrody w postaci piątek, a nawet szóstek „na start”, nagród rzeczowych oraz przygotowanych przez licealistów smakołyków.

Licealiści odpowiadali na pytania gimnazjalistów dotyczące profili oraz atmosfery w „Czarnieckim”. Podkreślali atuty szkoły: stuletnią tradycję, objęcie uczniów programem stypendialnym Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków, wysokie wyniki maturalne oraz indywidualne i grupowe sukcesy uczniów w konkursach. Dużym zainteresowaniem cieszyła się atrakcyjna oferta edukacyjna „Czarnieckiego”, gdzie w nadchodzącym roku uczniowie będą mogli kształcić się w klasach o profilach: humanistyczno – prawniczym, medycznym, politechnicznym, przyrodniczym i ekonomicznym. Nowością będzie klasa sportowa z dyscyplinami wiodącymi: piłką nożną i piłką siatkową.

RCEZ ugościło ponad 400 osób. Część artystyczną przygotowali i poprowadzili uczniowie klasy 2D, Samorząd Uczniowski i przedstawiciele „Strzelca”. Gimnazjaliści wysłuchali mini koncertu braci Żurawskich a następnie wzięli udział w konkursie „Koło fortuny”. Quiz z nagrodami zawierał pytania dotyczące kierunków kształcenia w RCEZ, m.in.: elektryka, turystyka, ekonomia i geodezja. Dużym zainteresowaniem cieszył się profil mundurowy, który od tego roku będzie nowością w technikum informatycznym i elektronicznym RCEZ oraz praktyki zagraniczne, które odbyły się w Hiszpanii i nadal trwają w Niemczech.

W ofercie szkoła proponuje również naukę na kierunkach: technik: elektryk, mechatronik, obsługi turystycznej, cyfrowych procesów graficznych, odlewnik, ekonomista, systemów energetyki odnawialnej, logistyk, organizacji reklamy, geodeta.

W szkole branżowej I stopnia uczniowie będą mogli kształcić się w klasie wielozawodowej (mechanik pojazdów samochodowych, piekarz, fryzjer, kucharz, wędliniarz, cukiernik, dekarz, blacharz samochodowy, lakiernik, elektromechanik pojazdów samochodowych, stolarz, sprzedawca, krawiec, monter instalacji i urządzeń sanitarnych) oraz w klasach o specjalności: elektryk, elektromechanik, monter automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych.

Młodzież uczestnicząca w Dniach Otwartych miała okazję obejrzeć klasopracownie, halę sportową, strzelnicę, pracownię fotograficzną, do ćwiczeń geodezyjnych i wiele innych. Uczniowie RCEZ przygotowali także specjalne wydanie gazetki szkolnej „News”, natomiast klasy wielozawodowe zaprezentowały swoje zdolności fryzjerskie, cukiernicze i kulinarne. Dużą pomoc w organizacji Dni Otwartych okazali Starosta Niżański Robert Bednarz, Agencja Reklamy BRAW z Niska oraz Restauracja „Gospoda” z Niska, za którą Dyrektorzy szkół składają serdeczne podziękowania.