W dniu 21 października 2019 r. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbył się Międzynarodowy Konkurs Ekonomiczny. Wzięło w nim udział pięć trzyosobowych drużyn: dwie z LO im. Stefana Czarnieckiego, dwie z RCEZ z Niska oraz jedna z Detvy na Słowacji.

W czasie zawodów uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące umiejętności radzenia sobie na współczesnym rynku pracy, w tym sporządzania CV, przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej o pracę.

Na komputerze uczestnicy wykonywali ulotkę i biznesową wizytówkę.

Konkurs przeprowadzono w języku angielskim, jury oceniało także biegłość posługiwania się tym językiem.

RCEZ reprezentowali uczniowie z klasy III E. Pierwsze miejsce zajęła drużyna z LO w Nisku, druga była ekipa ze Słowacji, a trzecia – uczniowie RCEZ.

Po konkursie goście ze Słowacji zwiedzili Sandomierz.

Konkurs został zorganizowany we współpracy ze Spojena skola w Detvie na Słowacji, z którą RCEZ od 2 lat organizowało przedsięwzięcia w ramach programu Erasmus+, projekt „Tradycje bez granic. Podróż wokół regionalnych kultur”.

Konkurs w szkole zorganizowały nauczycielki przedmiotów ekonomicznych oraz języka angielskiego zawodowego: Joanna Król-Turek, Beata Piasny, Grażyna Suchecka. Ze szkoły w Detvie wsparcie zapewniła Valeria Ciamporowa- wicedyrektor, nauczycielka przedmiotów ekonomicznych i koordynatorka projektów unijnych. Opiekę nad drużyną LO w Nisku sprawowała Patrycja Pipska, nauczycielka języka angielskiego.

Zdjęcia: RCEZ w Nisku