W dniu 26 lutego br. w auli Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli odbyła się konferencja dotycząca realizacji II etapu reformy systemu edukacji a przede wszystkim zmian z zakresu szkolnictwa zawodowego, które nastąpią od 1 września 2019 roku oraz związanej z tym, współpracy w wymiarze lokalnym pomiędzy dyrektorami szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek oświatowych, doradców zawodowych, pracodawców oraz przedstawicieli samorządów.

Konferencja organizowana była przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz Powiat Stalowowolski i Powiat Niżański. W spotkaniu uczestniczyli Starosta Niżański Robert Bednarz i Wicestarosta Adam Mach oraz dyrektorzy szkół prowadzonych przez Powiat Niżański.

W czasie konferencji omówiono zmiany w szkolnictwie, zadania dyrektorów i organów prowadzących, w realizacji reformy systemu edukacji. Zaprezentowano także działania wspierające uczniów w wyborze zawodu.

Zmiany w szkolnictwie zawodowym mają stymulować do szerszego reagowania na rynek pracy a przede wszystkim umożliwić uczniom zdobycie dodatkowych i rzeczywistych kwalifikacji, które po ukończeniu cyklu kształcenia pozwolą podjąć pierwszą pracę.

Konferencja skierowana była głównie do nauczycieli i dyrektorów szkół, którzy mają do września czas na wdrożenie zapisów reformy.

Zdjęcia: Aleksandra Soból www.sztafeta.pl (zdjęcia do wykorzystania tylko przez Starostwo Powiatowe w Nisku)