W dniach od 31 października do 2 listopada 2018 roku, w Centrum Kongresowym KDJ (Kimdaejung) w Gwangju w Korei Południowej odbyła się prestiżowa międzynarodowa wystawa wynalazków (BIXPO 2018, Bitagram International Exposition of Electric Power Technology) oraz warsztaty szkoleniowe o międzynarodowym charakterze.

Gospodarzem uroczystości był Korea Electric Power Corporation (KEPCO), przy wsparciu Gwangju Metropolitan City, Urzędu Patentowego Korei (Korean Intellektual Property Office – KIPO) oraz Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazczych z siedzibą w Genewie (International Federation of Inventors Assotiations - IFIA) i Światowej Organizacji Ochrony Własności Intelektualnej (World Intellectual Property  Organization – WIPO). 

BIXPO 2018 zwołał ponad 4.000 liderów biznesu i naukowców z 50 krajów, dając im możliwość dzielenia się i poznawania najnowszych technologii energetycznych oraz poszukiwania nowych możliwości biznesowych.

W wystawie wzięło udział w sumie 282 firm krajowych i zagranicznych. 680 stoisk zajęli wystawcy prezentujący najnowsze technologie z zakresu energetyki i elektryczności.

Zorganizowano 48 międzynarodowych konferencji, w których wzięło udział 4.000 uczestników. W sumie, w imprezie wzięło udział około 70.000 uczestników, w tym nabywców, przedsiębiorców, producentów, inwestorów, dystrybutorów, specjalistów od marketingu, pracowników firm związanych z transferem technologii, specjalistów raz liderów akademickich i branżowych z instytutów badawczych.

BIXPO 2018 pomógł także małym i średnim firmom w znalezieniu możliwości wejścia na rynki zagraniczne poprzez nawiązywanie kontaktów z zagranicznymi partnerami.

Gospodarze wystawy zapewnili bardzo wysoki jej poziom, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i prezentowanych innowacji.

Podczas targów miały miejsca liczne sympozja dotyczące marketingu i komercjalizacji w zakresie wynalazczości oraz ochrony własności intelektualnej. Prace wynalazców oceniało liczne grono wybitnych naukowców, specjalistów, inżynierów i przedstawicieli IFIA - Genewa.

W dniu 2 listopada, podczas ceremonii wręczenia nagród, zostały rozdane prestiżowe nagrody od Międzynarodowego Jury oraz Stowarzyszeń Wynalazców z całego świata.  Prezentowana przez młodą wynalazczynię – uczennicę klasy trzeciej Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, Katarzynę Chrapko, innowacja „Badania nad zastosowaniem modulowanego, niskoenergetycznego światła widzialnego generowanego przez półprzewodnikowe diody LED do nieinwazyjnego leczenia chorych narządów ludzkich” zdobyła srebrny Medal od Jury wystawy, Złoty Medal od Inventor’s Club of Georgia Golden Fleece Expo, Złoty Medal od OFEED oraz nagrodę specjalną od Balkan Managers’ Association.

Otrzymała zaszczytny tytuł „Najlepszego Wynalazcy 2018”. Zaprezentowane przez Kasię rozwiązanie charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem merytorycznym i technologicznym. Opiekunem naukowym projektu jest nauczyciel dyplomowany fizyki i informatyki Pan Krzysztof Śnieżek. Katarzyna Chrapko była jedyną reprezentantką polskich innowatorów, a jej innowacyjne rozwiązanie spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem uczestników wystawy oraz licznej rzeszy zwiedzających.

Katarzyna Chrapko, według oceny jury, w sposób fachowy zaprezentowała działanie urządzenia medycznego i udzieliła wyczerpujących wyjaśnień. Stoisko wystawowe odwiedziło wiele osób, które przejawiały zainteresowanie dystrybucją tego innowacyjnego wyposażenia medycznego w swoich krajach. Według ich opinii, dotychczas nie zostały opracowane produkty, które byłyby zbliżone rozwiązaniem do prezentowanego projektu.

BIXPO 2018 zaspokaja różne potrzeby wymagane przez szybko zmieniający się świat elektroenergetyki poprzez wystawę nowych technologii, międzynarodowe konferencję i międzynarodowe targi wynalazczości.

BIXPO 2018 umożliwia dostęp do najnowszych technologii i trendów w sieci z liderami branży oraz do tworzenia nowych możliwości biznesowych. Spotkania wynalazców, dają okazję do poznania wielu wspaniałych i twórczych ludzi, z różnych krajów, reprezentujących różne kultury. Udział w tych ciekawych imprezach jest dla wielu twórców wielką satysfakcją i stanowi inspirację do zajmowania się innowacjami.

Olbrzymie słowa uznania i podziękowanie za wspaniałą organizację i stworzoną przyjazną atmosferę należą się organizatorowi wystawy.

Wśród wielu sukcesów i tytułów zdobytych przez Katarzynę Chrapko, należy wymienić tytuł laureata pierwszego miejsca, organizowanego przez FSNT – NOT (Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – NOT) oraz SPWiR (Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów) Ogólnopolskiego Konkursu „Młody Innowator” 2018, została również doceniona srebrnym medalem na Warszawskiej Międzynarodowej Wystawie Wynalazków – IWIS 2018, zorganizowanej przez SPWiR, którego prezesem jest pan prof. dr hab. Michał Szota. W tym samym roku, na Festiwalu Naukowym E(x)plory 2018, Kasia otrzymała tytuł „Młodego Naukowca E(x)plory”. Na uwagę zasługuje fakt, że na wystawie innowacji w Turcji (3rd Istanbul International Inventions Fair ISIF’18), w dniach od 27 do 29 września 2018 roku, za rozwiązanie innowacyjne „Aparat Zdrowia”, zdobyła złoty medal i dyplom od Jury wystawy oraz Certyfikat Urzędu Patentowego z Macedonii.

Udział w konkursach międzynarodowych młodej polskiej wynalazczyni, to także promocja Polski, Województwa Podkarpackiego, Innowacyjnej Strefy Gospodarczej Stalowej Woli, Banku Nadsańskiego, Powiatu Niżańskiego oraz Gminy i Miasta Nisko.

Kasia, biorąc udział w wystawach innowacji technicznych, zawsze promuje nasz Powiat i Region, polską flagę i różne gadżety, na których jest polski orzełek i polskie barwy narodowe. Dużo też opowiada o swoim kraju, z którego jest dumna, o regionie - Podkarpaciu i mieście – Nisku, z którego pochodzi. Jej postawa wzbudza żywe zainteresowanie i przy tym ma okazywaną życzliwość.

Młodzi polscy innowatorzy, otrzymują zaproszenia z całego świata na konkursy i wystawy innowacji technicznych, gdzie mają możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć. Otrzymują najwyższe nagrody, wyróżnienia i uznanie. Udział w wymienionych przedsięwzięciach jest dla nich wielką satysfakcją i możliwością zaprezentowania własnych osiągnięć.  Stanowi wielką inspirację do zajmowania się innowacjami.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że ci młodzi Polacy wzbudzają ogromne zainteresowanie i podziw dla umiejętności oaz talentu, jaki prezentują, bowiem w konkursie startują równolegle z przedstawicielami wyższych uczelni mającymi dorobek naukowy i  osiągają spore sukcesy. Bez wątpienia, w tych młodych ludziach drzemie duży potencjał twórczy i trzeba zrobić wszystko, aby go nie zmarnować.

Okazuje się, że pomimo tego, że nie jesteśmy krajem bogatym w cenne surowce, jak np. ropę naftową czy złoża drogich pierwiastków, to posiadamy olbrzymi skarb w postaci kapitału intelektualnego ludzi młodych. Tym samym, można pokusić się o stwierdzenie, że najbogatszym ministerstwem w Polsce jest Ministerstwo Edukacji Narodowej, dzięki drzemiącemu potencjałowi intelektualnemu dzieci i młodzieży. To od nas dorosłych zależy, aby uzmysłowić ludziom młodym, że każdy, prawie bez wyjątku, może być człowiekiem twórczym, który może być autorem nie tylko wiersza czy piosenki, ale i nowego produktu, czy innowacji technicznej, w myśl reguły: „im prostsze tym lepsze”.

Nadszedł czas na młodych innowatorów, których trzeba wykształcić i wspierać. To polska szkoła powinna pokazywać ścieżkę nowoczesnego rozwoju już od najmłodszych lat szkolnych. W gospodarce wolnorynkowej, w której konkurencja wymusza tworzenie innowacji technicznych, trzeba w systemie edukacji nadać odpowiednią rangę edukacji proinnowacyjnej.

Zdjęcia: Katarzyna Chrapko