RCEZ w Nisku, w dniach 12-18 listopada 2018 roku, wzięło udział w projekcie „Otwarta Firma” w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Projekt realizowany był w Polsce po raz jedenasty. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (ŚTP) obchodzony jest jednocześnie w 160 krajach świata, a jego pomysłodawcami są: były premier Wielkiej Brytanii, Gordon Brown, brytyjska rządowo-biznesowa organizacja Make Your Mark oraz amerykańska Fundacja Kauffmana. 

Celem ŚTP jest stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi. Dla przedsiębiorstw, instytucji
i organizacji jest to wspaniała okazja do promocji oraz nawiązania nowych kontaktów
w środowisku lokalnym. Szkoła otrzymuje zaś możliwość wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do wejścia na rynek pracy. Realizacja projektu, stwarza uczniom okazję do uczestniczenia w ogólnoświatowych działaniach wspierających i promujących przedsiębiorcze postawy.

Tematyka spotkań z młodzieżą obejmowała zagadnienia obszarów tematycznych: Finanse oraz Marketing. Projekt realizowany był przez Panią Dorotę Serafin – pracownika Banku Spółdzielczego SANBank w Stalowej Woli. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas 1 A, 1D, 2 E, 3T i 4 B.

Uczniowie po zrealizowaniu wybranych zagadnień zdobyli nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim umiejętności, które są ważne na współczesnym rynku pracy. Szczególnie cenna jest w tym projekcie wiedza przekazywana przez praktyków, oparta na ich zawodowych doświadczeniach.

Szkolnymi Koordynatorami Projektu są Grażyna Habigier-Pipska i Joanna Król-Turek.

 

Zdjęcia i tekst: RCEZ w Nisku