Dnia 18 października 2018 r. oddano do użytku długo wyczekiwane boisko wielofunkcyjne przy RCEZ w Nisku.  

W/w inwestycja została zrealizowana w dwóch etapach, na przełomie roku 2017 – 2018. Całkowity jej koszt wyniósł 880 837,85 zł, z czego połowa to dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2017.

Pozyskane środki pozwoliły na wykonanie kompleksu boisk o nawierzchni poliuretanowej (boisko do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, kort tenisowy wraz z ogrodzeniem i oświetleniem) oraz pozwoliły na wybudowanie bieżni prostej 3-torowej do biegów na 60 m.

Wykonawcą robót był Eugeniusz Drabik – Usługi Remontowo – Budowlane z Jeżowego.   

Uroczystość odbioru i oddania do użytkowania nowo wybudowanego obiektu sportowego zaszczycił swoją obecnością Poseł Rafał Weber. Wzięły w niej udział również władze Powiatu Niżańskiego na czele ze Starostą Niżańskim Robertem Bednarzem, Wicestarosta Adam Mach, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Janusz Nawrocki, Członek Zarządu Powiatu Niżańskiego Józef Sroka, Dyrektor RCEZ w Nisku Wacław Piędel wraz z gronem pedagogicznym, Asystent Posła na Sejm RP Mieczysława Miazgi Sylwester Daśko, Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu Jadwiga Maluga, Wykonawca inwestycji – Eugeniusz Drabik oraz licznie zgromadzona młodzież – uczniowie RCEZ w Nisku.

- Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy RCEZ w Nisku pozwoli na propagowanie działalności sportowej w środowisku szkolnym oraz poza nim. Przyczyni się również do popularyzowania kultury zdrowotnej i fizycznej wśród mieszkańców powiatu niżańskiego, zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

Poświęcenia nowo wybudowanego obiektu dokonał ks. Adrian Kalek.

Fot. Alicja Świder - RCEZ Nisko