W ramach projektu realizowanego przez Powiat Niżański „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego – etap II” dofinansowanego w 2018 roku z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”, koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w RCEZ w Nisku, zorganizowano 5 października 2018 r. Turniej Piłki Halowej pn. „Ruch to zdrowie”.

Otwarcia Turnieju dokonał Wicestarosta Adam Mach, który przywitał uczestników. W zmaganiach piłkarskich na hali wzięło udział 7 drużyn ze szkół gimnazjalnych i podstawowych powiatu niżańskiego oraz uczniowie LO i RCEZ w Nisku. W Turnieju wzięli udział uczniowie z: Gimnazjum Nr 1 w Nisku, Zespołu Szkół Nr 2 w Nisku, PSP Nr 5 w Nisku oraz PSP w Ulanowie. Pierwsze miejsce, zarówno w kategorii dziewcząt jak i chłopców, zajęły drużyny z PSP w Ulanowie. Nagrody na zakończenie Turnieju wręczył Starosta Niżański Robert Bednarz. 

Uczniowie, poza emocjami sportowymi, mogli również nabyć nowe umiejętności. Podczas Turnieju 2 ratowników z niżańskiego szpitala im. PCK prowadziło szkolenia z udzielania pierwszej pomocy. Do przećwiczenia takich praktycznych umiejętności chętni mogli skorzystać z defibrylatora szkoleniowego, fantoma dziecięcego oraz fantoma dorosłego człowieka, które to zakupiono w roku ubiegłym, w ramach realizacji projektu „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego”.     

- Turniej Piłki Halowej zorganizowano w ramach zadania mającego na celu inicjowanie wspólnych działań aktywizujących uczniów RCEZ do współpracy w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego, w szczególności ograniczenie dostępu do narkotyków, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych tzw. dopalaczy oraz alkoholu dla osób niepełnoletnich. Zorganizowane podczas Turnieju szkolenie z udzielania pierwszej pomocy miało za zadanie podnieść poziom umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Działania w ramach projektu zaplanowane są tak, aby ukazać dzieciom i młodzieży takie metody spędzania wolnego czasu, które będą alternatywą dla konsumpcyjnego stylu życia i zagrożeń wynikających z używania substancji psychoaktywnych – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.