3 września 2018 roku dla uczniów oraz nauczycieli rozpoczął się kolejny, nowy rok szkolny. We wszystkich szkołach w Polsce zabrzmiał pierwszy powakacyjny dzwonek. Nowy rok szkolny to nie tylko czas wytężonej pracy. To również czas zdobywania wiedzy oraz poszerzania swoich umiejętności. 

W uroczystościach rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019 uczestniczyli: Starosta Niżański Robert Bednarz – w Zespole Szkół w Jeżowem im. Ks. Stanisława Staszica, Wicestarosta Adam Mach – w Zespole Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem i w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudniku nad Sanem, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Janusz Nawrocki – w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Nisku i Członek Zarządu Powiatu Niżańskiego Józef Sroka – w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.

W szkołach prowadzonych przez Powiat Niżański naukę w klasach pierwszych rozpoczęło 291 uczniów. Najwięcej w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku – 162 uczniów i w Liceum Ogólnokształcącym w Nisku – 87 uczniów.

Uczniowie rozpoczynający naukę w RCEZ, mając bardzo szeroką i atrakcyjną ofertę edukacyjną. Tegoroczni pierwszoklasiści zdecydowali się na naukę z zakresu informatyki, mechatroniki, elektryki, obsługi turystycznej, czy też organizacji reklamy. Dwa zawody uczyć się będą w klasie mundurowej, tj. technik informatyk i technik elektronik. Ponadto utworzona została wielozawodową klasa branżowej szkoły I stopnia. Łącznie we wszystkich klasach RCEZ uczy się 549 osób.

Ci, którzy wybrali dalszą edukację w niżańskim „ogólniaku”, będą pogłębiać swoją wiedzę w klasach o profilu humanistyczno-prawniczym, medyczno-przyrodniczym i ekonomicznym. Łącznie w szkole kształci się 328 uczniów.

W dwóch pozostałych szkołach ponadgimnazjalnych, tj. w Zespole Szkół w Rudniku nad Sanem we wszystkich klasach zdobywać zawód technika będzie 90 uczniów, w liceum dla dorosłych kształcić się będzie 8 uczniów, zaś w kursach uczestniczyć będzie 36 słuchaczy.

W Zespole Szkół w Jeżowem naukę w klasie pierwszej rozpocznie 33 uczniów w jednej klasie technikum i jednej liceum. Nowi uczniowie w technikum będą szkolić się w zawodach technik fryzjer i technik budownictwa. Łącznie w szkole kształci się 137 uczniów.

Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach i przedstawiciele Powiatu, biorący udział w uroczystościach inauguracji nowego roku szkolnego, złożyli życzenia kadrze pedagogicznej i uczniom szkół Powiatu Niżańskiego. Życzyli im, aby najbliższy rok szkolny obfitował w sukcesy oraz przyniósł zadowolenie uczniom, rodzicom i nauczycielom, aby spełniły się wszystkie zamierzenia i cele, które towarzyszą im u progu rozpoczynającego się dziś nowego roku szkolnego 2018/2019.

Były również życzenia powodzenia w realizacji podejmowanych przez szkoły wielu ważnych przedsięwzięć i projektów edukacyjnych.

Nauczycielom życzono wytrwałości w codziennej pracy oraz satysfakcji z osobistych dokonań i sukcesów. Z kolei uczniom składano życzenia niespożytej energii, potrzebnej do zdobywania wiedzy oraz tworzenia dobrego klimatu w szkole, a także wykorzystania wszystkich możliwości do rozwoju i doskonalenia, jakie daje im szkoła.

Na zakończenie przedstawiciele Powiatu pogratulowali uczniom klas pierwszych wyboru szkoły na kolejny etap kształcenia, jak również zapewnili, że wykwalifikowana kadra, dobre warunki lokalowe i przyjazna atmosfera, pozwoli na edukację na najwyższym poziomie.