W dniu 27 kwietnia 2018 r. we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Niżańskiego, to jest w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, Liceum Ogólnokształcącym w Nisku, Zespole Szkół w Rudniku nad Sanem oraz Zespole Szkół w Jeżowem, odbyły się uroczyste pożegnania uczniów klas maturalnych.

W uroczystościach zakończenia roku szkolnego przez maturzystów uczestniczyli przedstawiciele Samorządu Powiatu Niżańskiego, w osobach Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza, Wicestarosty Adama Macha, Przewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego Janusza Nawrockiego oraz Sekretarza Powiatu Mirosławy Daśko. W swoich przemówieniach skierowali oni słowa gratulacji do maturzystów na zakończenie tego ważnego etapu w ich życiu, oraz życzyli powodzenia na maturze i w dalszym dorosłym życiu. Nie zabrakło także podziękowań dla Dyrektorów szkół i kadry pedagogicznej za wieloletnią pracę związaną z kształceniem i wychowaniem kończących szkołę uczniów.

Najważniejszą chwilą każdej uroczystości było wręczenie świadectw. Podczas uroczystych akademii maturzyści skierowali słowa podziękowań do nauczycieli i wychowawców.

W trakcie uroczystości nie zabrakło występów muzycznych i pokazów wspomnieniowych filmów.

Wszystkim maturzystom życzymy wytrwałości w ostatnich dniach przygotowań do matury i przysłowiowego „połamania piór” w trakcie egzaminu!