20 marca 2018 roku, w aurze zdecydowanie zimowej, uczniowie trzecich klas gimnazjalnych i niektórych klas siódmych szkół podstawowych przybyli do Zespołu Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica, żeby poznać ofertę, atmosferę i rozmaite atrakcje przygotowane w Dniu Otwartym tej szkoły.

Najpierw uczniowie i nauczyciele powitali gimnazjalistów z Jeżowego i Starego Nartu, później przyjechały grupy uczniów z Jeżowego-Podgórza, Grobel, Jaty i Cholewianej Góry. Wszyscy zaczynali od spotkania w szkolnej auli, później zaś – podzieleni na kilka grup – byli oprowadzani przez sympatycznych uczniów Zespołu Szkół.

Dyrektor Stanisław Haduch, przy wsparciu przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego – Kacpra Szewczyka, oraz Kacpra Rogali z klasy II LO, witał wszystkich na szkolnej auli i przy pomocy prezentacji multimedialnej zaprezentował szkołę, jej ofertę i atuty. Opiekunka Samorządu Szkolnego – germanistka Elżbieta Łagocka-Mękal, przy wydatnym wsparciu nauczycieli szkoły i uczniów, przygotowała szereg atrakcji dla potencjalnych uczniów Zespołu Szkół w Jeżowem, co służyło zarówno poznaniu dobrych stron szkoły, jak i zabawie, wprowadzeniu dobrej atmosfery. Wśród tych, którzy oprowadzali przybyłych wraz z opiekunami uczniów byli licealiści Adam Chudzik i Natalia Żak oraz uczniowie młodszych klas technikum: Róża Wilk, Kacper Szewczyk, Michał Schmidt, Kacper Piędel, Alicja Kubasiewicz, Jan Rząsa, Rafał Gumieniak i Gabriela Kozdroń.

W szkolnych „podziemiach”, pod pieczą nauczycieli Roberta Szafrana i Jana Głuszaka, prace budowlane wykonywało kilku uczniów: Patryk Peszt, Sebastian Delekta, Damian Majowicz, Szczepan Piędel, Kamil Baran, Dawid Sołtys, Dawid Ptak i Daniel Woś, zachęcając gości nie tylko do obserwowania ich umiejętności, ale nawet do spróbowania swoich sił w tym zawodzie (zdarzało się, że skutecznie). Na zaproszenie nauczyciela zawodu Grzegorza Koska, absolwent szkoły sprzed kilku lat, Patryk Ożga, opowiedział o założonej przez siebie firmie budowlanej, praktycznym wykorzystaniu zdobytej w szkole wiedzy.

Pokazy fryzjerskie przygotowała wraz z uczennicami nauczycielka Jolanta Kyc. Ewelina Drelich, Alicja Przybysz i Kinga Kata z klasy I Technikum oraz ich bardziej wtajemniczone w tajniki zawodu koleżanki z klasy III: Magdalena Olko, Anna Longosz, Anna Dubiel i Katarzyna Konior zaprezentowały przed gośćmi swoje umiejętności. Grupa uczennic uczestniczących w projekcie Erasmusa+: Katarzyna Drabik, Natalia Boguń i Paweł Sowa, wraz ze swoimi opiekunkami, nauczycielkami języka niemieckiego Elżbietą Łagocką-Mękal i Martą Kossak-Dec przygotowała multimedialną prezentację dotychczasowych zajęć projektowych.

Idąc w stronę sekretariatu szkoły, można było obejrzeć stoisko gazetkowe, które prowadziła Małgorzata Wąsik z klasy II LO – poza wiszącą na ścianie gazetką była tam wystawka różnych numerów „Post Scriptum”, prezentowane były wydawnictwa książkowe związane z gazetką oraz Podkarpackim Konkursem Twórczości Literackiej „Gdy słowa dojrzewają”, który w tym roku, już po raz siódmy, Zespół Szkół w Jeżowem organizuje.

W sali biologiczno-chemicznej wystawione zostały różne pomoce szkolne, a nauczycielka biologii Sabina Szabat wraz z tegorocznymi maturzystkami: Agnieszką Laufer, Joanną Szewc i Edytą Misiak, zaprosiły odwiedzających szkołę uczniów do pokazów spirometrycznych.

Sala geograficzna przeobraziła się pracownię odzieżową – prezentującą nowy kierunek: technik przemysłu mody, który szkoła oferuje na przyszły rok. Pani Stanisława Chaber (ucząca niegdyś przedmiotów zawodowych w Zasadniczej Szkole Odzieżowej) wraz z Klaudią Pielą i Sylwią Konior z I LO przypomniały tradycje kształcenia w zawodzie krawieckim i przybliżyły uczniom planowany nowy kierunek.

Na mniejszym szkolnym hallu, na trasie zwiedzania szkoły w kierunku sali gimnastycznej, usytuowane zostały stanowiska do robienia specjalnych zdjęć. Uczący matematyki i informatyki Jacek Chudzik przygotował w tym celu także duży model robota z filmu „Krótkie spięcie”. Nauczycielka zawodu Jolanta Kyc oraz uczennice klasy II LO: Justyna Sądej (zgoła fotograf profesjonalistka) i Wiktoria Socha, zrobiły mnóstwo ciekawych zdjęć młodzieży. Filmował to i zajmował się obsługą sprzętu anglista Marek Piśko. Wiele pięknych tablic na korytarzach to zasługa nauczycielek Ireny Czyżowskiej-Smusz i Doroty Błądek. Przygotowały one także i przeprowadziły wśród uczniów ankietę i losowanie atrakcyjnych nagród, m.in. pendrive`ów. Miało to miejsce na zakończenie pobytu w szkole poszczególnych grup młodzieży. W czasie zwiedzania szkoły przez uczniów ich opiekunami, nauczycielami szkół gimnazjalnych i podstawowych zajęła się w pokoju nauczycielskim nader troskliwie matematyczka Beata Tutka.

To był udany Dzień Otwarty – z bogactwem atrakcji, sporą dawką wiedzy o szkole i atmosferze w niej panującej, serdecznością i dużą dozą luzu. Wypada mieć nadzieję, że zaowocuje to dobrym naborem do szkoły, a wielu przybyłych w tym dniu gimnazjalistów zdecyduje się zagościć w Zespole Szkół w Jeżowem na dłużej.